BẢNG GIÁ THAM KHẢO QUẢN LÝ KHO VÀ VẬN CHUYỂN

27 Th4 by sgl

BẢNG GIÁ THAM KHẢO QUẢN LÝ KHO VÀ VẬN CHUYỂN

Dịch vụ chất lượng và đa đạng cùng giá cả phù hợp mang đến cho khách hàng cân đối chi phí phát triển.

Đối với giá dịch vụ hàng hóa thuộc dịch vụ quản lý kho và vận chuyển mời khách hàng tham khảo như sau:

Dịch vụ quản lý kho:

STT LOẠI DỊCH VỤ TÊN DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ/VNĐ GHI CHÚ
1 QLHH Phí lưu kho Mét vuông 150,000   Gồm palet/ ô kệ
2 QLHH Tem nhãn + công dán SP/thùng 1,200  
3 QLHH Phí kiểm đếm ngoại quan sản phẩm SP/thùng 400  
4 QLHH Công đóng gói hàng nhỏ lẻ Kiện hàng 5,000
5 QLHH Công nhân bốc xếp Người 550,000
6 QLHH Phí quản lý thuê theo thùng hồ sơ Thùng 13,500 kích cỡ 50cm x 40cm x 40cm 
7 QLHH Thùng cacton đóng gói Thùng 35,000
8 QLHH Nhập/ Xuất hàng kho container 20feet 20feet 1,700,000  
9 QLHH Nhập/ Xuất hàng kho container 40feet 40feet 2,200,000  

Dịch vụ vận chuyển:

STT LOẠI DỊCH VỤ TÊN DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ/VNĐ GHI CHÚ
1 VCHH Vận chuyển xe tải 1.1 tấn Chuyến 700,000 Nội thành
2 VCHH Vận chuyển xe tải 1.9 tấn Chuyến 1,000,000 Nội thành
3 VCHH Vận chuyển xe tải 1.9 tấn đông lạnh Chuyến 1,500,000 Nội thành

Mọi thắc mắc khác xin vui lòng gọi vào số hotline: 0918199446 hoặc email: info@saigonlogistics.com.vn.

Bysgl