Trách nhiệm

Từ khi thành lập công ty đến nay, chúng tôi (SGL) đã thể hiện một cam kết kiên định để hoạt động kinh doanh với sự liêm chính. Bằng cách làm đúng theo cam kết này, chúng tôi đã xây dựng được uy tín trên thị trường về cách ứng xử có đạo đức, thực hiện đúng theo pháp luật, và giành được niềm tin của các khách hàng. Vì chúng tôi tin rằng cách chúng ta kinh doanh cũng quan trọng như những kết quả mà chúng ta đạt được, không ngừng phấn đấu để đẩy mạnh những dịch vụ đa dạng của mình và triển vọng tương lai để xây dựng các doanh nghiệp có đóng góp cho cộng đồng địa phương và có trách nhiệm với xã hội. SGL muốn tất cả các bạn nhân viên cảm thấy tự hào khi là thành viên của SGL và thể hiện niềm tự hào đó trong cách làm việc của mình. Dù vai trò của mỗi nhân viên trong SGL là gì, những quyết định bạn đưa ra đều thể hiện danh tiếng của SGL và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng và phát triển của SGL. Chúng tôi đưa ra những nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn đạo đức cao chi phối tất cả nhân viên trong công ty và yêu cầu rằng mọi nhân viên của SGL tuân thủ cả nội dung và tinh thần của các quy định pháp luật áp dụng với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. SGL hướng đến trở thành một công dân doanh nghiệp tốt và có trách nhiệm, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phẩm giá của nhân viên, quản lý nơi làm việc của chúng tôi một cách có trách nhiệm và thể hiện lòng tôn trọng, và giảm thiểu các rủi ro đặt ra cho Công Ty, bao gồm tổn hại tiềm tàng tới tên tuổi và danh tiếng tốt của Công Ty. Chúng tôi quyết tâm xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực và văn hóa giao tiếp cởi mở nơi chúng tôi có thể đặt ra các câu hỏi và bày tỏ mối quan tâm tại thời điểm chúng phát sinh. Bằng cách làm việc liêm chính, chúng tôi đảm bảo rằng danh tiếng của mình sẽ được nâng cao với vai trò là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy và chúng tôi sẽ trở thành một công ty năng động và thành công trong nhiều năm tới.

Tuyên bố của SGL:

“SGL kết nối hiệu quả những ước mơ kinh doanh bằng tinh thần liêm chính.”

Khẩu hiệu:

Bảo vệ công việc là bảo vệ chính mình.”

Tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách hướng các cá nhân mạnh mẽ, có năng lực của  chúng tôi theo năm nguyên tắc sau đây: UY TÍN, NIỀM TIN, ĐỔI MỚI, VƯỢT KHÓ, LIÊM CHÍNH.