DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO VÀ QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Nhằm giảm chi phí thuê kho và giảm chi phí quản lý, chúng tôi đưa ra giải pháp lưu kho, quản lý hàng hóa cho các công ty lớn và nhỏ thông qua quy trình QA-SGL và phần mềm QBS của Công ty TNHH Kho Vận Sài Gòn (gọi tắt là SGL) đáp ứng yêu … Đọc tiếp DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO VÀ QUẢN LÝ HÀNG HÓA