ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

SGL với đội ngũ nhân viên lành nghề và hiểu được gia trị tinh thần những kiện hàng hóa của khách hàng. Vì vậy, những kiện hàng của khách hàng sẽ được đóng gói cẩn thận, được bảo vệ tối ưu cho quá trình vận chuyển được giảm thiểu mọi rủi ro nhất, và đến tay người tiêu dùng trọn vẹn.